top of page

Rotteinvasjon gav prisavslag

En ung førstegangskjøpere kjøpte enebolig med byggeår 1966 i Stavanger området. Det var opplyst at det hadde vært mus på loftet i boligen for 37 år siden.
 
Eiendommen hadde behov for oppgraderinger. Etter at man satte igang med noe oppussing av hovedetasjen ble det oppdaget rotteeksrementer i bjelkelaget. Senere fant man tilsvarende skade flere steder i boligen. 

Faktum

Det ble innhentet takster fra Jær takst som anslo utbedring til ca 460 000 og fremsatt krav ovenfor Claims Link. Claims Link avslo kravet i juni 2021 under henvisning til at selskapets egen takstmann mente at skadene kunne utbedres for kr 83 000,-. 
 
Boligkjøperen kontaktet derfor meg og vi innhentet ytterligere dokumentasjon på skadene. Takstmann Svein Egeland ble engasjert og og Jærtakst avla en ny vurdering etter at man hadde åpnet konstruksjonen ytterligere opp. Prisnivået var nå opp i overkant av 1 mill for det omfanget som var dokumentert. 
 
Claims Link tilbød etter en ny befaring fra et skadedyrsfirma, kr 350 000,- som et forlik. Dette var noe boligkjøperen med rette avviste.

Det ble da anført av Claims Link at omfanget var lavere enn det som fremgikk av kjøperens takster og at man kunne utbedre skadene på en billigere måte.
 
Her må man huske at det kun er alminnelig aksepterte utbedrings metoder som skal aksepteres jf LB-2016-130088. Og det er viktige å huske at omfanget kan være større enn det man initialt tror. 

Kjøper holdt derfor fast på sitt standpunkt og foretok ytterligere undersøkelser. 

Skjermbilde 2022-03-24 kl. 13.09.18.png
Skjermbilde 2022-03-24 kl. 13.13.52.png

Stevning for tingretten

Det ble etter dette tatt ut stevning for Sør- Rogaland tingrett med krav om prisavslag. Claims Link innleverte tilsvar og ba seg frifunnet bl.a under henvisning til at eiendommen ble solgt over prisantydning og at det var opplyst om mus for 37 år siden. De mente at kjøper hadde kjøpt et oppussingsobjekt og at rotter var påregnelig. Det ønsket heller ikke å rettsmekle saken. 
 
Rettsak ble berammet, men en måned før hovedforhandling så ønsket plutselig Claims Link å se på en løsning i saken. Tvisten ble etter noe forhandlinger løst der Claims Link mer enn doblet sitt tilbud. 
 
Saken viser at man må åpne konstruksjonen når man står ovenfor skadedyr, få gjerne inn flere sakkyndig vurderinger, vær kritisk til utbedrings metode og ikke ta til takke med selskapenes lave tilbud. Selv om det skal trekkes noe for standardheving etter utbedring skal man ikke akseptere mindreverdige tilbud. 

Vær kritisk til selskapene interne takstmenn, det er ikke første gangen at selskapenes interne takstmenn kommer til latterlig lave beløp, selv ved stort skadeomfang. Se bla en annen rottesak i Stavanger. 

Utbedring av rotteskader koster gjerne mer enn man tror, derfor må man avdekke det fulle omfanget. Det foreligger ingen angrefrist dersom omfanget viser seg å være betydelig større etter inngått forlik.
 
Det er som oftest helt nødvendig å bringe saken inn for retten for å få et akseptabelt oppgjør.  

Har du oppdaget skadedyr, ta kontakt for en vurdering av din sak. 

bottom of page