top of page

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler?


Har du oppdager en feil eller mangel på boligen kan det fort bli et mareritt. Du kan da ha krav om prisavslag, heving av kjøp eller erstatning mot selger, men dette avhenger av avtalen som er inngått mellom partene. Ofte lurer man på hva man skal gjøre, om man selv står ansvarlig for feilene eller om dette kan kreves av selgeren.

Avtalen


En feil eller mangel er avvik fra kjøperens forventning om tilstanden på boligen. Dette kan gjelde alle typer mangler på boligen eller eiendommen som fukt og råte skader i boligen, ødeleggelser etter skadedyr, elektriske feil, redusert utsikt fra boligen, fukt og vannskader eller om boligen er mindre enn du trodde. se eksempler. 
 
Dette er avhengig av hva som er avtalt mellom partene og de opplysningene selgeren har gitt om boligens tilstand og kjøpesum. Det må også avgjøres om selgeren har holdt tilbake opplysninger, gitt uriktige opplysninger eller om boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet.

Å bygge et hus

Hvordan går man frem ved klage eller reklamasjon?

  • Kontakt selgeren/boligselgerforsikringen

  • Du må reklamere innen rimelig tid

  • Vær aktiv

  • Dokumentere kravet - Takstmann

  • Undersøk kommunale dokumenter.

  • Finn ut boligens historikk

  • Send inn en spesifisert krav om prisavslag

  • Ikke aksepter uten videre et avslag. 

«solgt som den er»?

Hva om boligen har blitt «solgt som den er»?
Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med avtalen mellom kjøper og selger. Dette gjelder både om opplysningene er skriftlige eller om det er gitt muntlig beskjed på visning.
 
Dersom selgeren har skjult opplysninger og «solgt boligen som den er» kan du likevel ha et krav mot selgeren. Dette er fordi selgeren ikke skal kunne ha en ansvarsfraskrivelse dersom det er blitt tilbakehold eller gitt feil opplysninger om tilstanden til boligen.
 
Dersom boligen er i «vesentlig dårligere stand» i forhold til kjøpesummen og de gitte opplysningene kan du også ha et krav. Boligen er ansett som mangelfull dersom den er i «vesentlig dårligere stand» enn hva kjøpere kunne regne med. Dette varierer fra bolig til bolig, men tommelfingerregelen er at kostnadene ved å utbedre feil og mangler må være opp 5-6% av kjøpesummen for at det skal ansees som «vesentlig».
 
Som kjøper kan du da ha krav på prisavslag, og erstatning. I noen tilfeller kan du også ha rett til å «heve kjøpet» som betyr at du får kjøpesummen pluss renter tilbakebetalt. Les mer ang heving. 
 
Jeg kan hjelpe deg i hele denne prosessen, fra første reklamasjon, dokumentasjon av kravet, forhandlinger og evt ved en rettslig prosess.

bottom of page