top of page

Rotteinvasjon gav heving

Klienter kjøpte eiendom på sørvestlandet til over 4 millioner. Huset hadde byggeår 1963. I forbindelse med planlagt overflate oppussing oppdaget man store mengder rotte avføring i stue. De innhente derfor en takstrapport og engasjerte advokat. Man oppdaget da at det i tillegg var svikt i bærende konstruksjoner og flere ulovlige tilbygg i strid med BYA.

Etter en del undersøkelser oppdaget man at selger hadde åpnet bjelkelaget og satt inn rottefeller før salg.  I en av fellene var det også fangst. Dette viste at selger ikke var ukjent med problemet. 

Skjermbilde 2022-03-24 kl. 13.13.52.png

Det ble fremmet et krav om heving ovenfor selger og selgers ansvarsforsikring Claims Link, som tilbød et prisavslag. Det ble derfor tatt ut stevning for tingretten der kravet om heving ble opprettholdt. 

Terskelen for å heve et boligkjøp er høy, men i dette tilfellet hadde man bevist at selger hadde kunnskap om rotte problemer i boligen, selger hadde i tillegg unnlatt å informere om ulovlige tilbygg som han selv hadde latt oppføre. Summen av alle disse forholdene talte for heving.

Claims link aksepterte rettsmegling og løste saken. Mine klienter fikk heve kjøpet, samt dekning for sitt fulle og hele tap. 

Saken viser at der man finner mangler ved en bolig er det gjerne flere forhold. Derfor bør man være kritisk til de opplysningene man har fått ved salget. Man bør også undersøke om selger kan ha kjent til manglene, gjør han det står saken betydelig sterkere fordi det styrker hevings kravet og gir rett til erstatning for øvrige tap. 

bottom of page