top of page

Feil og mangler ved boligkjøp

Det er ikke tilstrekkelig å kunne loven, man må også ha kunnskap om byggeteknikk, gjeldende og tidligere forskrifter/byggeskikk og en generell forståelse for boligmarkedet. Med en spesialisert advokat blir veien til målet kortere og mer forutsigbar. 

Høye bygninger


Advokat Stave har høy kompetanse knyttet til forbrukertvister, med hovedvekt på fast eiendom.  Jeg har bred prosedyreerfaring som tidligere prosedyre advokat for eierskifteforsikringsselskapet Protector, politi og påtalemyndighet samt som privatpraktiserende advokat for boligkjøpere. 

​Dersom du har kjøpt eller solgt en bolig, og har behov for juridisk bistand, bistår jeg blant annet innen følgende områder:
 

 • Skjulte feil og mangler ved boligkjøp

 • Ulovligheter/manglende ferdigattest eller brukstillatelse

 • Tilbakeholdte opplysninger

 • Uriktige opplysninger

 • Avvik ved el-anlegg

 • Våtrom/baderom

 • Drenering

 • Vei, vann og avløp

 • Avvik ved takkonstruksjon

 • Skader på bygningskroppen og bygningsmessige avvik

 • Arealavvik

 • Skadedyr - rotter, maur mv.

 • Fuktskader

 • Naboforhold og støy​


For å forstå avhendingsloven, bør en ha bygningsteknisk, kontraktsrettslig, eiendomsrettslig og offentligrettslig innsikt. Kunnskap om boligmarkedet og dynamiske samfunnsmessige mekanismer er også en forutsetning.

Jeg har spesialkompetanse innen saker hvor Protector Forsikring, Claims Link (CL), Help Forsikring eller lignende forsikringsselskap er implisert part.

Advokatutgifter i en sak tilknyttet fast eiendom, er som regel dekningsmessig under din husforsikring/boligforsikring. 

bottom of page