top of page
IMG_2077.JPG

Referanse saker 

Et utvalg av saker der jeg har bistått klienter. 

  • IF forsikring ASA "kastet kortene" og endret praksis.

 
Tviste med IF forsikring ASA vedrørende forsikringsdekning for advokatkostander når man har boligkjøperforsikring og velger ekstern advokat.
 
Man har da normalt krav på dekning på offentlig salærsats ( pt kr 1121,-) pr time fra forsikringselskapet ( Help forsikring ASA, IF forsikring ASA eller Lignende selskap) 

I tillegg har man krav på rettshjelpsdekning på kr 100 000 fra innbo eller bygningsforsikringen, som dekker beløp ut over offentlig salærsats pr time. Man kombinerer da de to forsikringene slik at man får redusert kostnadene til ca 25 000,- på de første 200 000,- i advokat kostnader. 

Dette har vært til stor hjelp for mange uheldige boligkjøpere fordi det dekker store deler av advokat kostnadene. 

IF forsøkte å stanse denne praksisen og nektet å innvilge rettshjelp til uheldige boligkjøpere, de mente man måtte velge forsikringsdekning. Etter stevning mot IF kastet IF kortene og innvilget dekning. Denne saken har hatt betydning for hundrevis av boligkjøpere. IF har etter denne saken endret sin praksis til fordel boligkjøpere. 

Saken er omtalt av TV2 hjelper deg, se link 
 

  • Kan man nekte å overta boligen etter bindende avtale ?

 
En boligkjøper nektet å overta boligen etter at det ble oppdaget en lekkasje fra en takhatt mellom bud og overtagelse. 

 

Boligselgeren satt dermed med to boliger og doble kostnader.  
 
Den uheldige boligselgeren kontaktet meg for bistand og saken ble løst med dom i Bergen tingrett mot boligkjøperen som urettmessig nektet å oppfylle sin del av avtalen.  Les mer om saken her:  
 

Wave
  • Enebolig var hytte - klient fikk heve kjøpet. 

 
Klient kjøpte enebolig fra 1965 i idylliske omgivelser på Jæren. Kjøper oppdaget skadedyr 3 år etter overtagelse og reklamerte til Protector forsikring ASA. Protector forsikring ASA avslo å dekke skader etter skadedyr.
 
Etter å ha blitt kontaktet av boligkjøperen for bistand ble det avdekket at eneboligen urettmessig var feilregistrert som en hytte i Matrikkelen.  Boligkjøperen fremsatte derfor et hevingskrav.
 
Du kan leser mer her
 

  • Heving av funkisbolig i Stavanger 2019. 

 
En boligkjøper i Stavanger opplevde at husdrømmen ble et mareritt. Huset ble markedsført med «svært høy standard», og selger var en kjent milliardær i Rogaland. Huset ble også opplyst å være vedlikeholdsfritt, og den nye funkisboligen lå i den øvre prisklassen. Boligen ble kjøpt i desember 2018 og overtatt i mars 2019. Allerede på overtagelsen oppdaget kjøperen fukt i taket på boligen.
 
Det viste seg at selger og megler allerede 5 dager før overtagelse var kjent med fuktproblemet uten å varsle kjøper. Kjøper ble likevel tvunget til å overta boligen, men valgte å ikke flytte inn.
 
Takstmann Svein Egeland avdekket etter overtagelse betydelige feil på taket. Kjøper måtte også dekke et telt til kr 45 000,- pr måned for å unngå ytterligere skader etter åpning av taket.
Det påløp derfor store omkostninger hver måned for kjøper fordi han også måtte dekke ekstra bolig. Utbedringskostnadene var ifølge Egeland på 2,5 – 3,5 mill, og kjøper fremsatte derfor krav på heving av kjøpet overfor Protector Forsikring ASA og selger. Protector sendte «takstmann» Steven Choat som konkluderte med mindre skader. Selskapet tilbød derfor kr 1,5 mill i prisavslag, som kjøper avslo.
 
Det ble tatt ut stevning i september 2019 hvor det ble lagt ned påstand om heving.
Det er strenge krav for å oppnå heving etter avhendingsloven. Det er da snakk om en totalvurdering der man bl.a. skal legge vekt på skadens art og omfang, selgers skyld, hvor lang tid som er gått siden boligen ble overtatt, hensynet til selger, samt om feilen kan avhjelpes med et prisavslag. Det er derfor svært viktig at man undersøker alle sider ved saken, spesielt om det foreligger skyld hos selger.
 
Det var tidligere påpekt problemer ved taket av en annen budgiver. Dette ble oppdaget da man gikk igjennom budjournalen, man så der at den tidligere budgiveren hadde lagt inn et forbehold på taket. Denne budgiveren hadde også overlevert en rapport om forholdet til megler. Dette hadde selger og megler ignorert, og rapportene var blitt «lagt i en skuff». 
 
Denne budgiveren var tidligere sorenskriver i Stavanger tingrett, og således et troverdig vitne.
 
Etter ytterligere undersøkelser oppdaget man at boligen, i sin helhet, var satt opp med østeuropeiske bygningsdeler og at utførende firmaer ikke var registrert i Norge. Innvendige rør- og el-anlegg var ulovlig og ikke i tråd med norske regler. Fuktsikringen var mangelfull. Taket var feilkonstruert og fungerte som et basseng for kondens. Samlet sett ble saken betydelig styrket.
 
Protector fastholdt sitt standpunkt, men økte tilbudet til 2 mill.
 
Rett før hovedforhandling skulle berammes, innså Protector at de hadde en dårlig sak. Selskapet forlikte saken i desember 2019 på heving, der kjøper fikk dekket alle kostnader inkludert forsinkelsesrenter – dvs full dekning.
 
Saken viser at man oppnår betydelig bedre resultater i bolig tvister der man er grundig i gjennomgangen, foretar undersøkelser og kontrollerer alle opplysninger. Det er viktig å «snu alle steinene» og drive litt etterforskning. Man må huske på at domstolen kun dømmer på bakgrunn av de opplysningene de får seg forelagt i rettsaken. Eiendomsmegler ble forøvrig felt i reklamasjonsnemda for eiendomsmeglere.

Saken ble omtalt i Stavanger aftenblad. Les her.

Artikkelen finnes i pdf her:
 
 
 

  • Heving av enebolig i Stavanger etter rotte invasjon


Drømmeboligen var invadert av rotter. Kjøperne krevde heving og kontaktet meg for bistand. Claims Link mente at skadene kunne utbedres for kr 85 000,-  etter en sakkyndig vurdering fra egen takstmann.
 
Kjøperne tok ut stevning til Stavanger tingrett og  tingretten konkluderte korrekt med at mine klienter hadde krav på heving samt erstatning for alle sine kostnader i forbindelse med saken. 
 
Saken er også omtalt i Stavanger Aftenblad. 
 
Linken er her: 

Pdf av Stavanger aftenblad:   • Heving av kjøp i Skien - rotter - ulovlig kjeller - brannfarlig elektrisk anlegg.

 
Mine klienter kjøpte en enebolig av en lokal eiendomsutvikler for 4,3 mill. Huset var oppgradert med bla nytt el anlegg, innredet kjeller med soverom, badsstue, og vaskerom og ny kledning og tak utvendige. 
Det viste seg at det var rotter i bjelkelaget mellom kjeller og første etasje, kjelleren var godkjent av kommunen for varig opphold på uriktig grunnlag, kjelleren hadde også et omfattende fuktproblem.
 
Claims Link nektet å akseptere hevingskravet og det ble tatt ut stevning, 

Kort tid før rettsaken, aksepterte selskapet heving. 

Saken er omtalt i Telemarksavisa. Linken finnes her: 

PDF av artikkelen finnes her

  • Heving av kjøp av enebolig i Stavanger 2018 etter flom i kjeller. 

 
Kjøperne kjøpte et dødsbo i nærheten av en elv. Arvingene som solgte boligen unnlot å informere mine klienter om at elva 2 ganger i året steg ca 10 cm over gulvhøyde i kjelleren.

Mine klienter krevde heving, noe Claims link avviste.  Stavanger tingrett dømte Claims Link til å heve kjøpet, klientene fikk også dekket alle sine kostander.  

Du kan lese mer her: 

bottom of page