top of page

Enebolig var hytte

Kjøperen oppdaget 3 år etter overtagelse at det koselige huset i realiteten var en hytte og oppfylte ikke kravene til bygningskonstruksjoner etter tekniske forskrifter. 

Wooden Hut

Heving etter kjøp av  enebolig på Jæren - husk alltid å sjekke kommunens arkiver. 
 
Klient kjøpte enebolig idyllisk ved en elv i Klepp kommune. Etter å ha bodd der i 3 år frøs rørene i veggen, i forbindelse med utbedring av dette ble det oppdaget et stort rotte angrep. Takstmann Svein Egeland avdekket ved sin befaring et større rotte angrep, samt at konstruksjonene var underdimensjonert. 
 
Protector forsikring avslo ansvar og hevdet at det var reklamert for sent.  

Etter at klient kontaktet meg ble det avdekket i kommunens arkiver at eneboligen i realiteten var en hytte bygget på 60 tallet, noe som medførte at den var bygget etter byggeskikken for hytter og ikke eneboliger, derav underdimensjonerte konstruksjoner. 

Protector nektet fortsatt ansvar, men etter at man varselt søksmål endret selskapet syn på saken. 

Protector forsikring ASA akseptert heving etter at de først mente at min klient skulle dekkes skadene etter rotte angrepet.
 
Dette viser nødvendigheten av å gjøre omfattende undersøkelser av boligen også i de kommunale arkivene selv om man har avdekket en alvorlig mangel.  En ulykke kommer sjelden alene. 
 
Det vises også at man ikke skal akseptere selskapenes beslutning selv om man får avslag. 

Bruk en erfaren advokat på fast eiendom, de vet hvor de skal lete etter momentet som løser din sak. 


 

bottom of page