top of page

Ny dom på heving av kjøp

Klient fikk heve huskjøp etter  at det oppstod setningsskader.

Sakens faktum

Saken dreier seg om et hus fra 1950 der selgerne hadde pusset opp kjelleretasjen og malt alle flater. 3 mnd. etter overtagelse flasset malingen av veggene og det ble klart at huset ikke hadde en fungerende drenering.

 

Da mine klienter skulle utbedre dette etter overtagelse, ved bruk av lokal entreprenør, så gikk det galt. Da man hadde gravd opp for å legge drenering oppstod en sprekk tvers igjennom huset. Det viste seg at det allerede var en sprekk i samme område som selger hadde  skjult bak utlektet vegg. 

Årsaken til setningsskaden var etter vår oppfatning manglende fundamentering av grunnmur og vi anført at selger og Claims Link var ansvarlig for skaden. Huset var nå ubeboelig. 

 

Claims Link avviste ansvar og skyldte på at dette var påregnelig samt at graveentrepenøren var ansvarlig. 

IMG_0162 2.jpg
IMG_0663.jpg
IMG_0665.jpg

Dom i Helgeland tingrett

Klientene engasjerte undertegnede etter å ha fått avslag i finansklagenemda. De var også på dette tidspunktet presset av boligkjøperforsikringen hos IF som mente de ikke hadde noen sak og ville avslutte sin bistand.

 

Etter å ha fått IF til å dekke videre bistand tok man ut stevning mot selger og Claims link med krav om heving.

 

Mine klienter vant frem i tingretten med heving og klientene fikk også dekket sine utlegg til drenering og fulle saksomkostninger.

bottom of page