top of page

Forsikringer

Tvister innen fast eiendom er saker som ofte omfatter betydelige verdier for den enkelte og det vil være formålstjenelig med profesjonell bistand.
 
Det er normalt kostnadskrevende for en privatperson å benytte advokat, men i denne type saker vil omkring 80 % av kostnadene dekkes av hus- eller innboforsikring.

Ved boligkjøperforsikring har man enda større dekning fordi man kan kombinere rettshjelp og boligkjøperforsikring. 

IF forsikring ASA forsøkte å stanse denne praksisen og nektet å innvilge rettshjelp til uheldige boligkjøpere, de mente man måtte velge forsikringsdekning mellom rettshjelp eller boligkjøperforsikring. Saken ble klaget inn til finansklagenemda der mine klienter fikk fullt medhold. IF nektet å akseptere nemdas avgjørelse.  Etter at vi tok ut stevning kastet IF kortene og innvilget dekning. IF har p.t endret sin praksis og innvilger dekning for begge forsikringene sammen. 
 
Saken er omtalt på TV2 
 
Denne saken har hatt betydning for hundrevis av boligkjøpere. IF har etter denne saken endret sin praksis til fordel boligkjøpere. 
 

Retthjelp og boligkjøperforsikringer. 

Tegnet boligkjøperforsikring ?

Du trenger ikke bruke forsikringsselskapets advokat!  Du har fritt advokatvalg og jeg påtar meg slike oppdrag.
 
Da blir deler av kostnadene til advokat dekket gjennom forsikringen din og du slipper å kjempe mot egen advokat for å forklare hva som er feil med boligen. Selskapet skal også dekke takstrapportene, som kan utgjøre en betydelig kostnad. 
 
Denne forsikringen kan kombineres med rettshjelp forsikring.

Dette vil si at man har dekning for alle takst rapporter, samt kun en egenandel på ca 25 000 ved mottak av advokat bistand for ca 200 000,- - 250 000,-

Jeg har ekspertise på fast eiendom og vil kjempe for at du vinner frem i din sak!

Rettshjelp - dekkes utgiftene ?

Har du en forsikring som dekker brann eller innbo, så vil du som regel også ha en advokat forsikring inkludert i den forsikringen - ofte omtalt som en rettshjelps forsikring.
 
Normalt vil forsikringsselskapet betale opp til 100.000 kr av advokatutgiftene og du må kun dekke en egenandel på kr. 4000 + 20% av advokatutgiftene.
 
Det betyr at hvis du får en advokatregning på kr 124.000 kr, så betaler forsikringsselskapet kr 100.000 og du betaler en egenandel på kr 24.000.
 
Hvis vi vinner saken vil du også få tilbake egenandelen. Da vil du ikke få noen kostnader i det hele tatt.

Hvilke forsikringer gjelder ?

Ja, såfremt du har tegnet en gyldig forsikring på den eiendommen du har kjøpt vil du være dekket uansett hvilket forsikringsselskap du har brukt.
 
Normalt er dette samme forsikring som dekker brann på eiendommen eller din innboforsikring.
 
Alle slike skadeforsikringer skal inneholde et avsnitt om «rettshjelpdekning».
 
Dette kontrollerer jeg innledningsvis i saken, slik at vi er sikker på dette før vi går videre.

Hva er inkludert i saken ?

  • En juridisk vurdering av om du har et rettslig krav

  • Utarbeide reklamasjon til selger/boligselgerforsikring.

  • Innhenting av takst fra en takstmann som jeg anbefaler. 

  • Forhandlinger med selger eller selgers forsikringsselskap

  • Ferdig søknad om rettshjelpdekning og bistand ved eventuelle ekstra spørsmål

  • Råd i forbindelse med vurdering av tilbud fra motparten

  • Bistand i en rettslig tvist eller ved bruke av klagenemder.

  • Sørge for at pengene utbetales til deg via klientkonto

bottom of page