top of page

Kundekontroll Advokatfirmaet Stave AS

Her skal du legitimere deg eller ditt foretak overfor Advokatfirmaet Stave AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift, er part i en avtale eller inngår et kundeforhold med oss. Dersom du representerer et selskap eller annen virksomhet må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.

 

Slik legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler i henhold til Hvitvaskingsloven, klikk på en av linkene under:

 

                   - Firmalegitimering

 

                   - Personlegitimering

(Dersom du ikke representerer et selskap, kan du la feltet «Selskap jeg representerer eller er reell rettighetshaver for» stå tomt)

bottom of page