top of page

Selger oppførte hus ved egeninnsats og "lånte" signatur for ansvarsretten for å få ferdigattest. 

03.01.2022. Klienter kjøpte bolig i 2020 for nesten 6 millioner i Finnmark, huset var da nyoppført og ca 1 år gammelt. Boligen var oppgitt å ha god standard og selger påtok seg å utbedre noen mindre forhold. Etter at kjøperne hadde bodd i boligen noen måneder oppdaget de at boligen var full av ufagmessige arbeider. Boligen bestod heller ikke en trykktest etter TEK 10. Mine klienter krevde å få heve kjøpet og engasjerte meg.  

Image.jpeg

Etter gjennomgang av saken, samt innhentet en takst rapport, var det klart at manglene ikke hadde en slik alvorlighetsgrad at man kunne regne med å nå frem med et hevings krav.  Klientene opplevde også at huset var svært "lytt", noe som var et stort problem når man har flere barn i huset som sover til forskjellige tider. Det finnes imidlertid ingen lydkrav internt i en boenhet etter teknisk forskrift. Selv om huset for dem var ubeboelig stod man i beste fall igjen med et krav om prisavslag. 

På grunn av ufagmessige arbeidene, som for et trent øye er synlig, så ble det også reklamert ovenfor ansvarlig utførende, altså byggefirmaet som står som ansvarlig utførende i ferdigattesten.

 

Tilbakemeldingen fra vedkommende firma var at  det var reklamert for sent, i tillegg ble det opplyst at firmaet aldri hadde vært i huset siden de kunn hadde signert dokumenter om ansvarsrett ovenfor kommunen, for ferdigattesten. Det var selger selv som hadde bygget huset og dette mente de var et forhold mellom dem og kommunen. 

Undertegnede tok derfor kontakt med kommunen som etter en viss diskusjon trakk ferdig attesten fordi den var utstedt på uriktig grunnlag. Det ble så tatt ut stevning for tingretten der man opprettholdt hevings kravet. 

Etter noe forhandlinger aksepterte selger heving og de uheldige boligkjøperne kunne si seg løst fra avtalen. Saken viser at tilstanden på boligen ikke var tilfeldig, man må bare undersøke litt, så finner man det man leter etter. 

Har du kjøpt bolig med feil og mangler, ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

bottom of page